ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 3-23 Ζ/P ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

Κωδικός: 04-01-01-001