Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ALPHA BANK

BIC: CRBAGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 8040 0200 2002 729

ΙΒΑΝ: GR71 0140 8040 8040 0200 2002 729

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

BIC: PIRBGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 5223-016372-282

IBAN: GR14 0172 2230 0052 2301 6372 282

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

BIC: ETHNGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 208/001203-37

ΙΒΑΝ: GR05 0110 2080 0000 2080 0120 337

 

EUROBANK

BIC: ERBKGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 0026.0282.14.0200737816

ΙΒΑΝ: GR1902602820000140200737816